top of page

Vrijwaring

Gebruikers van de Tarot Magick website en daaraan gekoppelde diensten en/of producten kunnen hier kennis nemen van mijn disclaimer.

disclaimer_edited.jpg

De informatie en alle diensten die op deze website worden besproken, mogen uitsluitend als amusement worden beschouwd. Mijn paranormale diensten, Tarot-lezingen, Astrologische lezingen, Healing-diensten en -producten of Spellcasting- en Magickal-diensten mogen op geen enkel moment worden gezien als vervanging voor goed, professioneel advies en/of behandeling voor welk probleem of probleem dan ook in het leven van de klant.

Door diensten, producten, advies of enige informatie aan te vragen via www.tarotmagick.co.uk en/of Victoria Zasikowski, gaat u ermee akkoord dat deze website en de diensten en producten van Victoria als amusement moeten worden beschouwd, zoals de Britse wet mij verplicht om duidelijk te maken. Advies of inhoud kan uw beslissingen en/of gedrag al dan niet beïnvloeden. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle gevolgen die u ondervindt als gevolg van het handelen op basis van advies, begeleiding of "voorspelling" met betrekking tot paranormale, tarot-, astrologie-, healing- of magische diensten of producten aangeboden door Victoria Zasikowski en www.tarotmagick. co.uk

Rapporten en lezingen door Victoria Zasikowski en www.tarotmagick.co.uk , en het advies, de informatie en de meningen die worden aangeboden, hetzij schriftelijk, mondeling, per telefoon, e-mail, boekje, soundbite of op een andere manier, mogen uitsluitend als suggesties worden opgevat. Victoria Zasikowski en www.tarotmagick.co.uk claimen op geen enkele manier onfeilbaarheid met betrekking tot gedane voorspellingen of expertise met betrekking tot gegeven advies en herroepen de aansprakelijkheid voor enige persoonlijke, zakelijke of gezondheidsbeslissing die u neemt als gevolg van een of meer van de adviezen, meningen of informatie die u wordt gegeven in een van de bovengenoemde diensten. Voor vragen van medische aard, zowel lichamelijk als geestelijk, kunt u een arts of een bevoegde medische professional raadplegen. Financiële of speculatieve vragen moeten worden doorverwezen naar deskundige financiële adviseurs.

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen producten of diensten kopen via Victoria Zasikowski en/of www.tarotmagick.co.uk . www.tarotmagick.co.uk controleert echter niet en neemt geen verantwoordelijkheid bij het screenen van zijn bezoekers of hun leeftijdsstatus en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor minderjarige bezoekers die proberen diensten/producten te kopen of met succes diensten/producten te kopen omdat ze hebben gelogen over hun leeftijd .

Als om politieke, culturele of sociale redenen een of alle diensten en producten op deze website of bij Victoria Zasikowski thuis, en/of esoterica en metafysica van welke aard dan ook illegaal zijn in uw regio, dan kunt u door deze website te bezoeken en/of te ontvangen Enig advies, mening of informatie via een van de diensten of producten die hier of bij Victoria Zasikowski te koop worden aangeboden, gaat u ermee akkoord dat u dit uit eigen vrije wil doet en dat u Victoria Zasikowski of www.tarotmagick.co.uk niet in handen zult hebben op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die u hierdoor zou kunnen ondervinden.

Door verder te gaan met het plaatsen van een bestelling op deze website, wordt aangenomen dat u de disclaimer heeft gelezen en dat u aantoont dat u alles hebt begrepen en ermee akkoord bent gegaan en dat u onder geen enkele omstandigheid zult proberen een juridisch of civiel geschil te starten. tegen Victoria Zasikowski.

PRIVACY: Alle bestellingen en informatie die daarbij wordt verzonden, zijn volledig privé en vertrouwelijk. Uw persoonlijke gegevens worden nooit besproken of gedeeld met derden. Als u in de publieke belangstelling staat en zich zorgen maakt over deze kwestie, kunnen officiële papieren worden ondertekend om u gemoedsrust te geven, mocht dit nodig zijn.

bottom of page